Nieuws

Nieuw Dijkverbetering voor middelbare scholieren

Waar zouden we zijn zonder dijken? Kunnen dijken stuk? Hoe versterk je dijken? En wie gaat er eigenlijk over onze dijken? Vanzelfsprekende onderwerpen voor een gemiddelde dijkwerker, maar voor de meeste middelbare scholieren onbekend terrein. Terwijl we het zo belangrijk vinden dat jongeren waterbewustzijn ontwikkelen. Het HWBP ontwikkelde daarom vier uitlegvideo’s. Hierin leggen we met simpele taal en animaties en beeld, de basis van werken aan hoogwaterveiligheid uit. De video’s zijn vrij beschikbaar voor de alliantie en te downloaden via onze website. Ook zijn ze te zien in diverse musea en informatiecentra.

image

HWBP Projectenboek 2022

Tijdens het Nationaal Deltacongres overhandigde HWBP-directeur Erik Wagener het allereerste exemplaar van het projectenboek 2022 aan deltacommissaris Peter Glas. Dit jaar is het thema van het boek biodiversiteit. Naast nut en noodzaak delen dijkwerkers hun biodiversiteitsambities in relatie tot de waterveiligheidsopgave. Daarnaast biedt het boek een overzicht van geprogrammeerde projecten. Een handig overzicht hiervan staat nu ook op de website. Je kunt hier het projectenboek downloaden of een exemplaar bestellen.

Vaststelling voorkeursalternatief Salmsteke-Schoonhoven

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven. Voor dit traject denken ze aan ondergrondse constructies, zoals damwanden of schermen, op de plekken waar de dijk een stukje wordt verlegd of het talud moet worden aangepast. Het waterschap combineert de dijkversterking met de uitvoering van de projecten van de gebiedspartners. Het gaat onder meer om recreatie, onderhoud van (rivier)natuur en het zichtbaar maken van cultuurhistorie, bijvoorbeeld door restauratie van het gemeentelijk monument De Heul.

Meer weten.

Duurzame dijk: stenen van bagger

Waterschap Scheldestromen doet samen met innovatiebureau NETICS een proef met duurzame zetstenen uit baggerspecie als vervanger voor betonblokken. Voor de stenen gebruiken ze bagger uit lokale sloten, wat scheelt in transport en CO₂-uitstoot. Ook heeft het productieproces minder impact op het milieu. Omdat bagger een natuurlijk materiaal is, verwacht het waterschap dat de stenen een positief effect hebben op organismen in de omgeving. Begin 2022 plaatst het waterschap bij Hansweert op de glooiing een proefvak en kijken ze hoe de zetstenen reageren op zout water, golven en getij.

Groene dijk met extra kwelders voor dijk - Koehool Lauwersmeer

De Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer wordt versterkt. Op plekken met een ruim voorland kiest Wetterskip Fryslân voor een groene dijk. Die is op korte termijn duurder, maar richting de toekomst eenvoudiger aan te passen. Bovendien biedt de groene dijk mogelijkheden voor een meer natuurlijke inrichting. Op 23 november is het voorkeursalternatief tijdens een vergadering vastgesteld. Ook was er algemene steun voor de motie om extra kwelders te laten groeien voor toekomstige dijkversterkingen. Deze kwelders komen ook op plekken waar de dijk zijn harde uitvoering houdt en de zee tot aan de dijk loopt. Meer informatie.

Unieke pilot in de Waddenzee: grootschalige proef voor onderwaternatuur

Op 8 november is een unieke pilot in de Waddenzee bij de Lauwersmeerdijk gestart. De deelnemende partijen plaatsten 10 verschillende typen rif-elementen en getijdepoelen. Van elk type zijn meerdere elementen geplaatst, op verschillende locaties en dieptes. In totaal zijn er 48 elementen geplaatst. Hiermee testen ze hoe ze de onderwaternatuur bij de voet van de Waddenzeedijk kunnen verrijken, zodat het ecosysteem zich kan herstellen en beter bestand is tegen klimaatverandering. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool Van Hall Larenstein monitoren de voortgang in een wetenschappelijk onderzoek. Waterschap Noorderzijlvest gebruikt het onderzoek voor hun definitieve ontwerp van de nieuwe Lauwersmeerdijk met een rif voor de dijk. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Waddenfonds en de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

image

Bouwcombinatie Mekante Diek voert dijkversterking Tiel-Waardenburg uit

Afgelopen zomer is dijkversterking Tiel-Waardenburg gegund aan bouwcombinatie Mekante Diek. Deze combinatie bestaat uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer. Dit najaar startte de bouwcombinatie met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking. Ze deden aanvullend grondonderzoek en groeven proefsleuven voor kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn op diverse locaties buiten op de dijk al goed zichtbaar. In het voorjaar van 2023 start de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl.

Van 137 naar 27 te versterken HWBP-kunstwerken

Door intensieve interne samenwerking en aanvullend onderzoek hoeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in plaats van 137 nog maar 27 kunstwerken te versterken. Door onderhoud en aanscherpingen in het beheerdersoordeel, kunnen de overige kunstwerken nu van de versterkingslijst. De HWBP-subsidieregeling geldt alleen voor kunstwerken in een primaire kering die versterkt moeten worden. Beheer en onderhoud aan kunstwerken is voor de waterschappen zelf. Meer weten over het project Samenwerken aan Kunstwerken?

Succesfactoren van samenwerking: onderzoek naar HWBP-projecten

Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar factoren die belangrijk zijn om samenwerking tussen verschillende partijen binnen dijkversterkingsprojecten met meerdere doelstellingen te organiseren. In de verkenningsfase blijken twee factoren cruciaal: de aanwezigheid van projectmanagers met vaardigheden om te verbinden en de bereidheid van samenwerkende partijen om financieel bij te dragen. Andere factoren die bijdragen aan succes zijn betrokkenheid en een gedeelde motivatie van de samenwerkende partijen en de aanwezigheid van relevante expertise of kennis. Meer informatie over het onderzoek.