Hoe innovatief vind jij het HWBP?

Dankzij innovaties blijven onze dijken betaalbaar en passen ze beter in de omgeving. Hoe staat het innovatieve vermogen van de alliantie er eigenlijk voor?

Innovaties zijn hard nodig om de HWBP-opgaves goed, betaalbaar en op tijd te realiseren. Om te kijken hoe innovatief we zijnstellen we een Kennis en Innovatie monitor op. Ons doel is om de inzet op kennis en innovatie te verantwoorden, bij te leren en onszelf te verbeteren. Wil je het HWBP verder helpen bij ons onderzoek naar hoe innovatief we zijn? Op onze website kun je deze vragenlijst invullen. De uitkomsten van dit onderzoek rapporteren we in maart 2022 anoniem in de kennis- en innovatiemonitor. Meer weten over innovatiemonitor? Stuur dan een mail naar Rob Strijker.