‘Met een volledig beeld konden we weloverwogen keuzes maken’


Carlijn Bus

technisch manager van de dijkversterking Willemstad-Noordschans van Waterschap Brabantse Delta

Voor de dijkversterking Willemstad-Noordschans vroeg Carlijn Bus het Adviesteam Dijkontwerp om een scherpe blik op haar plannen. Met een goede dosis kritische discussies tilde de samenkomst van expertises het project naar een hoger niveau. Op de dijk bij Willemstad blikt ze met Marten Hoeksema terug op een nuttige samenwerking.


Kritische discussies?

Carlijn ‘Ja, ik ben geen type dat een advies zomaar aanneemt. Ik vraag eerst uit welke onderbouwingen erachter zitten en spreek elke twijfel of ‘ja, maar …’ uit. Achter alles wat ik meeneem moet ik vol kunnen staan.’ Marten ‘En wij zouden het niet anders willen. Die inhoudelijke gesprekken máken het advies. Die zorgen ervoor dat we uiteindelijk met adviezen komen die aansluiten bij de behoefte en situatie van het projectteam. Want niemand kent de omstandigheden beter dan het projectteam zelf.’ Carlijn ‘Exact! En wij hadden het Adviesteam Dijkontwerp nodig om aan te sluiten bij alle nieuw ontwikkelde kennis.’ Marten 'Dus dan moet het uitbrengen van zo’n advies geen eenzijdige papieren exercitie worden …’ Carlijn ‘… maar met elkaar van gedachten wisselen en elkaar op scherp zetten.’


Marten Hoeksema

manager van het Adviesteam Dijkontwerp vanuit Waterschap Vallei en Veluwe

Hoe zat het nou met het Adviesteam Dijkontwerp? Wat kunnen jullie voor projectteams betekenen?

Marten ‘We ondersteunen projecten bij vragen over de toepassing van de veiligheidsbenadering gebaseerd op overstromingskansen en nieuwe kennis. Dat doen we met specialisten op verschillende vakgebieden vanuit kennisinstituten, marktpartijen, Rijkswaterstaat en waterschappen. Kosteloos en onafhankelijk. Het advies dat wij uitbrengen, sturen we naar de vraagsteller. Het is vervolgens aan het projectteam zelf om wel of niet iets met dat advies doen.’

Wat was jullie vraag aan het Adviesteam Dijkontwerp, Carlijn?

Carlijn ‘Toen we het dijktraject tussen Willemstad en Noordschans beoordeelden, deden we dat met de toen beschikbare kennis. Maar bij de ingangstoets kwam naar voren dat er intussen nieuwe kennis bij was gekomen die, als we die zouden toepassen, wellicht een ander beeld zou geven. Zoals aangepaste modellen voor het berekenen van de graserosie op het buitentalud, en meer inzicht in de waterstandsverlopen in het benedenriviergebied. We besloten een voorverkenning te doen om te bepalen in hoeverre die nieuwe kennis invloed zou hebben op ons project. Ons plan van aanpak per toetsspoor legden we voor aan het Adviesteam Dijkontwerp met de vraag: hebben we alle ontwikkelde kennis zo goed meegenomen en komen we hiermee tot een doelmatige scope? Of hebben we iets gemist?’ Marten ‘Vervolgens hebben wij na een intake een team samengesteld van experts die hier het best bij pasten.’ Carlijn ‘Iemand vanuit geotechniek, iemand vanuit belastingen en bekledingen en iemand die al betrokken was bij onze ingangstoets.’ Marten ‘Wel zo handig voor de continuïteit.’

Wat voor adviezen kwamen eruit?

Carlijn ‘Een heel nuttig advies was bijvoorbeeld het bespreken van de kennisontwikkelingen met collega-beheerders. In werksessies met collega’s die weten wat de ontwikkelingen betekenen voor een project als het onze, kregen we onze aanpak scherper. Wat ons daarnaast erg heeft geholpen, is het complete beeld van wijzigingen en eventuele toekomstige wijzigingen in hydraulische randvoorwaarden. Daar zitten erg veel onzekerheden in. Met dat beeld konden we weloverwogen keuzes maken: dit nemen we wel mee, dit niet en hier doen we op advies van het Adviesteam gevoeligheidsanalyses op.’

Heeft dit het project geholpen?

Carlijn ‘Het heeft mij sowieso geholpen. In het duister tasten vind ik heel vervelend. Voor ik een besluit neem, wil ik het complete plaatje hebben. Hoewel ik soms ook weleens dacht: moet ik daar nou óók nog naar kijken? Had dat instrumentarium niet wat concreter gekund? Of: gaat die parameter nou ook weer op de schop? Maar ik kom er liever in de voorverkenning achter dan dat later iemand opmerkt: ‘Hé heb je hier al eens naar gekeken?’ Marten ‘Dit dwingt je om je keuzes in wat je wel of niet meeneemt in het project expliciet te maken. En dat maakt dat je een goed verhaal hebt. Naar het HWBP, naar bewoners, en voor het stabieler krijgen van je scope. Volgens mij heeft elk project er baat bij om aan het begin van een nieuwe fase vrijelijk met experts uit ons team van gedachten te wisselen’ Carlijn ‘Al is het maar om de bevestiging te krijgen dat je de juiste stappen zet.’ Marten ‘Dus heb je een vraag, of twijfel je of je een vraag hebt voor het Adviesteam Dijkontwerp? Neem dan gewoon even contact op met info@adviesteamdijkontwerp.nl.’