Contact

Dit digitale magazine is een uitgave van het HWBP. Via dit magazine willen we u vier keer per jaar informeren over ontwikkelingen binnen de alliantie hoogwater­bescherming. Wilt u uw collega-dijkwerkers een kijkje geven in uw project en organisatie?

Of heeft u input of suggesties voor een interessant artikel? Stuur ze naar info@hoogwater­bescherming.nl

Hier kunt u zich aanmelden of afmelden

Colofon

Opdrachtgever Programmadirectie HWBP (Eind)redactie Kirsten Jeurink, Amber Korver, Annemiek de Ruiter, Jorieke van der Geest, Dian Visser en Tim Niemandsverdriet Vormgeving Michel Giezen Illustraties Ingezoomd Sabel Communicatie Fotografie Cover: Peter Venema, Dijkgesprek: Ingmar Timmer Project-/bladmanagement Judy Fresen, Manon Videler Realisatie Sabel Communicatie

Correspondentieadres info@hoogwaterbescherming.nl

Rechten Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden.

Bezoekadres Griffioenlaan 2 3526 LA  Utrecht

Postadres Hoogwaterbeschermings­programma Locatie B4 Postbus 2232 3500 GE  Utrecht