Jeroen Haan

Dijkgraaf Stichtse Rijnlanden

Opinie


Voer het échte gesprek!

Jeroen: ‘Het is december, het hoogwaterseizoen staat voor de deur. Weet je nog wanneer het de laatste keer hoogwater was? Daarvoor hoeven we niet terug naar de vorige winter. Nee, het was midden in de zomer. Limburg had te maken met hevige wateroverlast door extreme regenval. Het gaf nog maar eens aan hoe het klimaat verandert en dat we daarmee aan de slág moeten. Hoe veel we tot op heden ook hebben gedaan, er moet nog een schepje bovenop. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen met bewoners, bedrijven en gebiedspartners. Mensen die we ontmoetten tijdens de Dijk3daagse een tocht van 55 km over de Lekdijk van Amerongen naar Schoonhoven.’ Els: ‘Zij liepen tijdens die 55 kilometer met ons mee. En terwijl gastsprekers vertelden over biodiversiteit, de dijkversterking zelf, recreatie en nog veel meer, gingen we ook op informele wijze het gesprek met elkaar aan. Wat was dat waardevol! Door op deze manier met de mensen in gesprek te gaan, kwam er over en weer veel meer begrip voor wat er nodig is, wat we doen en wat er speelt bij belanghebbenden. Dat de dijkversterking noodzakelijk is, vonden de meeste mensen al. Maar door die gesprekken werd de complexiteit van de opgave pas echt duidelijk.’ Jeroen: ‘Het mooie van deze tocht is dat we een mooie aanvullende laag gesprekken hadden, bovenop wat we tijdens bewonersavonden horen. We konden iets verder de diepte in, hadden meer tijd om het verhaal áchter het verhaal te bespreken. Ik ben ervan overtuigd dat dat goed heeft gedaan. Zowel voor het waterschap als voor de deelnemers aan de Dijk3daagse. Samen met onze partners kijken we als waterschap natuurlijk ver vooruit als het gaat om waterveiligheid. Maar tegelijkertijd moeten we dat balanceren met het werk van hier en nu. Els: ‘Dat gaven bewoners duidelijk mee tijdens de kampvuurgesprekken: ‘Bij hoogwater hebben zij nú water op het land staan. Handel dan ook in dat nu.’ Het klinkt als een open deur, maar een goede balans tussen korte termijn en lange termijn is essentieel. Als je daarmee rekening houdt in wat je communiceert, zal dat de verstandhouding tussen waterschap en de buitenwereld ten goede komen. Deze tocht heeft ook meer begrip gekweekt voor de belangenafweging waarvoor we staan als dijkwerkers. Belanghebbenden zagen in dat participatie iets anders is dan per definitie je zin krijgen; het is geven en nemen. We luisteren naar alle stemmen en kiezen dan voor de best mogelijke oplossing met het meeste draagvlak.’ Jeroen: ‘Eigenlijk zou onze oproep aan alle dijkwerkers dan ook zijn: voer het échte gesprek! Dat klinkt natuurlijk wat cliché, maar wat ik ermee bedoel, is dat bij dijkversterkingen alle facetten aan bod moeten komen. Niet alleen plannen presenteren en mensen laten meedenken, maar nog een stap verder gaan: betrek mensen intensief, voer het gesprek over wat hen bezighoudt en wat hen zorgen baart. En geef aan waaróm je welke keuzes maakt. Want waterveiligheid op de lange termijn is belangrijk, maar de relatie met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden zeker ook.’


Els Otterman

Dagelijks bestuurder en Loco Dijkgraaf Stichtse Rijnlanden