Opleidingen

HWBP-opleidingen

Opleiding Duurzame Dijkversterkingen

Voor elke projectteamrol is er bij het HWBP een speciaal pakket aan opleidingen en ontwikkelprogramma’s. Een daarvan is de opleiding Duurzame Dijkversterkingen. Dijkversterkingen zijn omvangrijke infrastructurele werken waarbij veel zand, klei en andere materialen worden gebruikt en verplaatst. Door de uitstoot van CO₂ en stikstof en het toepassen van materialen die niet hergebruikt kunnen worden, is de impact op het klimaat relatief groot. De klimaatvoetafdruk van het waterschap verdubbelt zelfs wanneer er aan een dijkversterkingsproject wordt gewerkt. Opleiding Duurzame Dijkversterkingen De opleiding Duurzame Dijkversterkingen die duurzaamheidadviseur Jan Baltissen (HWBP) geeft, helpt dijkwerkers daar iets aan te doen. ‘Het is een interessante cursus voor eigenlijk álle dijkwerkers’, geeft hij aan. ‘Een aanrader voor projectmanagers, technisch managers en omgevingsmanagers, maar ook voor waterschappers die meer op afstand staan van de praktijk en bijvoorbeeld beleidsmatig betrokken zijn bij dijkversterkingen.’ De opleiding bestaat uit 3 lesdagen, waarin 1 dag een projectbezoek centraal staat. Alle onderdelen van een dijkversterking, van opdracht tot oplevering, komen aan bod. Jan: ‘In korte tijd krijg je een volledig overzicht van de actuele ontwikkelingen en weet je hoe je de actuele duurzaamheidstools kan gebruiken in een project.’ Na de opleiding kun je onder meer een structurele oplossing ontwikkelen voor de stikstofproblematiek en invulling geven aan emissieloos bouwen. En je weet dan welke methoden en instrumenten beschikbaar zijn en hoe je duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit kan presenteren en mee kan laten wegen in de (bestuurlijke) afwegingen. Jan komt nog regelmatig oud-deelnemers tegen: ‘Het is mooi om te zien hoe die dijkwerkers zich hard maken voor duurzaamheid in projecten!’ Ook geïnteresseerd in onze opleidingen? In het leerportaal vind je meer informatie over de ontwikkelprogramma’s en een overzicht van alle opleidingen.


Jan Baltissen Duurzaamheidadviseur HWBP

Het opleidingsprogramma

Dijkversterkingsprojecten worden uitgevoerd door een Integraal Projectmanagement¬team (IPM). Voor iedere IPM-projectrol is een pakket opleidingen ontwikkeld dat bestaat uit een basismodule en verdiepingsmodules. Voor een aantal rollen is er ook een langer durend ontwikkelprogramma. Daarnaast biedt het HWBP opleidingen aan om je competenties en vaardigheden te verbeteren.

Resultaten opleidingsprogramma

Om een nieuw HWBP-opleidingsprogramma de komende 5 jaar nóg beter op de ontwikkelingen aan te laten sluiten, is een evaluatieonderzoek uitgevoerd onder (oud)deelnemers, hun leidinggevenden en stakeholders in de alliantie. Uit het onderzoek komt naar voren dat het HWBP-opleidingsprogramma bijdraagt aan een verdere professionalisering van de organisatie(s). De opleidingen krijgen een hoge waardering vanwege de kwaliteit, praktijkgerichtheid en de mogelijkheid om opleidingen te volgen met deelnemers uit verschillende organisaties. De inhoud is relevant en goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk. In de volgende editie volgt meer informatie over de resultaten.