Hetty Klavers

Dag bestuurder

Dijkgraaf Hetty Klavers (Waterschap Zuiderzeeland) neemt afscheid als programmabestuurder van het HWBP. We vroegen haar naar haar mooiste HWBP-hoogtepunten, op deze pagina zie je het resultaat. We bedanken Hetty namens de hele alliantie voor haar sturing aan ons programma. Met veel energie, een grote betrokkenheid en oog voor onze gezamenlijke opgave heeft zij het HWBP impulsen gegeven.

Hetty, bedankt!


Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan de afgelopen jaren?

De dijkwachten bedankt in 2016

Tijdens de Dijkwerkersdag in 2016 mocht ik het eerste exemplaar van het Projectenboek 2017 uitreiken aan de vrijwillige dijkwachten van de waterschappen. De betrokkenheid en het enthousiasme van deze mensen is een van de redenen waarom ik mijn werk als dijkgraaf zo leuk vind. En we hebben ze nodig, de rasechte Dijkwerkers. Zij zijn onze ogen in een gebied.

image

Nieuwe normen waterveiligheid in 2017

Een mijlpaal aan de start van mijn betrokkenheid bij het HWBP: de invoering van de nieuwe normen voor waterveiligheid. In de nieuwe benadering wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, maar de gevolgen worden ook meegewogen. Een revolutionaire nieuwe kijk die de manier van werken flink heeft veranderd en nog tot op de dag van vandaag doorwerkt.

image

De versterking van de Houtribdijk in 2017

Dit project in mijn eigen gebied was meer dan het versterken van de waterkering. De Houtribdijk geeft ook een impuls aan de mobiliteit en recreatie in het gebied. Hiermee staat het project symbool voor een nieuwe fase in dijkversterking, waarin meer wordt gekeken naar de behoeften van de omgeving. Zoveel mogelijk belanghebbenden moeten gaan profiteren van een zo goed mogelijke dijk.

Herdenken van de Watersnoodsramp van 1953 in 2018

In het kader van de herdenking van de Watersnoodramp mocht ik een verhaal optekenen over mijn persoonlijke band met water en hoe dit zich vertaalt in mijn werk als dijkgraaf van waterschap Zuider-zeeland. Kern van mijn verhaal: met water en waterschappen zit je snel bij mensen in het hart. Waterschapswerk heeft betekenis. Als je je echt wil inzetten voor de gezondheid van inwoners en de leefbaarheid in een gebied, dan moet je bij het waterschap zijn.

Girlsday op Dijkwerkersdag 2019

De Dijkwerkersdag: de dag waarop dijkwerkers samen komen die zich dagelijks inzetten om de grootste dijkversterkingsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis te klaren. Mijn centrale boodschap in 2019: er zal een grote vraag zijn en blijven naar knappe koppen en gouden handjes die al dat belangrijke werk uitvoeren. En er is potentieel genoeg! Werken voor een waterschap of Rijkswaterstaat in een technische functie is geen vanzelfsprekende keuze voor meisjes. Daarom was ik ook heel blij dat die Dijkwerkersdag de kick-off was van Girlsday en dat de organisatoren van dit mooie initiatief in 2019 de watersector centraal stelden.

Nieuwe alliantieprincipes in 2019

Met de alliantieprincipes zijn we met het Hoogwaterbeschermingsprogramma een nieuwe fase ingegaan: een intensievere samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat. Daarom was het goed om deze principes als leidraad voor de samenwerking te nemen. Een belangrijk moment in onze samenwerking.

image

Terugblikken op hoogwater 1995 tijdens #hohohoogwater campagne in 2020

Begin 2020 blikten we terug op het hoogwater van 1995. Ook gingen we terug in de tijd. We vertelden in een videodagboek wat er na 1995 is veranderd bij de waterschappen en Rijkswaterstaat om ons land te blijven beschermen tegen het stijgende water.

Waterveiligheid in the picture tijdens watercrisis in Limburg

In de zomer van 2021 was er geen sprake van terugkijken, maar was het alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de dijken het hielden tegen het wassende water van de Maas. Spannende tijden voor Limburg, maar ook een tijd waarin we ons werk goed konden uitleggen.