2021 in beeld

In 2021 is er veel gebeurd op het gebied van dijkversterking. Op deze pagina vind je een paar hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Onderzoek grasmat - gras op zand proeven

Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt samen met Deltares, Infram Hydren en Radboud Universiteit Nijmegen hoe sterk de grasmat op zanddijken is.

Hoogwater januari/februari 2021

Eind januari en begin februari konden we er niet omheen: hoogwater. Het liet weer eens zien waarom we in Nederland altijd hard moeten blijven werken aan waterveiligheid en het leverde prachtige beelden op.

Talkshow over emissieloos bouwen

HWBP-directeur Erik Wagener praatte tijdens InfraTech aan de ‘Watertafel’ mee over het thema emissieloos bouwen.

Gunning aannemer Heel en Beesel

Waterschap Limburg gunde de dijkversterkings­projecten Beesel en Heel aan de aannemers­combinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V..

Digitaal bezoekerscentrum Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelde samen met Royal HaskoningDHV een digitaal bezoekerscentrum.

Lancering dijkenboek

In maart lanceerden we het boek ‘Dijken voor beginners’; een boek bedoeld om inwoners meer inzicht te geven in de complexiteit van een dijkversterking en de rol die ze daarbij zelf kunnen vervullen.

Gunning project Meanderende Maas

Waterschap Aa en Maas gunde het project Meanderende Maas definitief aan Boskalis Nederland.

Afronding Lekdijk Vianen

Na bijna 1 jaar afsluiting ging de Lekdijk in Vianen weer open, alle werkzaamheden zijn afgerond.

Week voor de Dijkwerker

Tijdens de ‘Week voor de Dijkwerker’, het online alternatief voor de traditionele Dijkwerkersdag, zonden we twee live talkshows uit en konden dijkwerkers verschillende interactieve workshops volgen.

Start project GoWA

Waterschap Rivierenland is in juni is de uitvoering van de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg gestart.

Start dijkverlegging Paddenpol

Maandag 5 juli klonk, bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, het startschot voor de dijkverlegging bij Paddenpol.

Hoogwater Limburg 2021

Afgelopen juli werd Limburg opgeschrikt door het hoogwater. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd.

Wiki

De Innovatieversneller (DIV) lanceerde de nieuwe online HWBP-DIV Wiki.

Pipingproef Hedwigepolder

Begin september ging de Pipingproef Hedwigepolder (Waterschap Hollandse Delta) van start, een grootschalig onderzoek waarbij de vraag of dijken op getijdenzand beter bestand zijn tegen piping dan dijken op rivierzand centraal staat.

Oplevering Lauwersmeerdijk

In september werd, bij Wetterskip Fryslan, de Friese Lauwersmeerdijk dijkveilig verklaard

Start dijkversterking Wolferen-Sprok

Met een eerste schop in de grond van de noordelijke Waaldijk is de dijkversterking Wolferen-Sprok (Waterschap Rivierenland) gestart.

Start dijkversterking Gameren

Waterschap Rivierenland is gstart met dijkversterking bij Gameren.

Dijkwerkers on Tour

Tijdens ‘Dijkwerkers on Tour’ konden dijkwerkers opnieuw een kijkje in elkaars keuken nemen.

Start Stenendijk

De eerste zichtbare stap in de uitvoering van de dijkversterking, de restauratie van de monumentale Stenendijk in Hasselt, wordt volledig emissieloos uitgevoerd.

Opening tentoonstelling Biesboschmusuem

De expositie ‘600 jaar Sint Elisabethsvloed - De kracht van het water!’ in het Biesbosch MuseumEiland is geopend.

Veldbezoek Waaiersluis

Bestuurders werden op 1 december ontvangen bij de Waaiersluis die gedeeltelijk is drooggezet.

Van 1.300 naar 1.500 kilometer

In 2021 is de HWBP-opgave bijgesteld naar 1.500 kilometer. Dat komt omdat waterschappen tot 2023 hebben om de dijken te beoordelen. Tot die tijd is onze opgave een schatting. Als we ervan uitgaan dat 2/3 deel van de aangemelde projecten ook daadwerkelijk op het programma komen, wordt de veiligheidsopgave ongeveer 1.500 km.