De dag van dijkwerker Emma Avoyan

Promovenda die de organisatie, het proces en de resultaten van samenwerkingen in HWBP-projecten onderzoekt

Maandag 31 Augustus 2020

08:30 uur Op kantoor

Eerste werkdag op kantoor sinds het begin van de COVID-19-epidemie. Nooit gedacht dat ik mijn bureau zo zou missen.

10:00 uur Presentatie

Ik presenteer de resultaten van mijn onderzoek naar de samenwerking tussen verschillende partijen binnen het Grebbedijk-project van Waterschap Vallei en Veluwe. Dit project is een goed voorbeeld van succesvolle gebiedsontwikkeling waarin innovatie, een legitiem proces en integraliteit centraal staan. Ondanks de COVID-19-maatregelen ontstaat een vruchtbare discussie met mijn collega’s.

11:00 uur Nieuwe realiteit: videovergadering

Een videovergadering met collega’s van het onderzoeksprogramma All-risk. Ons programma onderzoekt de knelpunten bij de implementatie van de nieuwe normen binnen het HWBP. De waterschappen, het HWBP en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn als eindgebruikers nauw betrokken bij ons onderzoek. We bereiden ons voor op de volgende vergadering van de eindgebruikerscommissie.

12:00 uur Flexibel kantoor

Een rustige plek om aan mijn survey te werken. Het doel van het onderzoek is: inzicht krijgen in de organisatie, het proces en de resultaten van de samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers in HWBP-projecten. Iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in projecten kan meedoen aan het onderzoek door de enquête hier in te vullen.

13:30 uur Koffie

Met een warme kop koffie in de handen even lekker ‘offline’ bijpraten met de collega's.

15:30 uur Opening van het academisch jaar

Unieke openingsceremonie op veilige afstand van elkaar in De Vereeniging in Nijmegen. Onze nieuwe studenten, en mogelijk toekomstige dijkwerkers, kunnen alvast een eerste beeld vormen van wat hen te wachten staat.

17:00 uur Excursie

Samen met professor Sander Meijerink nemen we een aantal van de nieuwe studenten van de masterspecialisatie ‘Ruimtelijke planning van steden, water en klimaatverandering’ mee op excursie naar de Ooijpolder. Daar praten we verder over waterbeheer in en rond Nijmegen.

19:00 uur Einde dag

En om de dag af te sluiten: groepsfoto! Met voldoende afstand natuurlijk.