Stand van het innovatieland Macrostabiliteit

De afgelopen jaren is veel nieuwe kennis ontwikkeld voor macrostabiliteit. Nieuwe innovaties zijn toegepast en bestaande technieken geoptimaliseerd. We delen een aantal ontwikkelingen op het gebied van macrostabiliteit.

Rode draad macrostabiliteit en kennisleemtes

De afgelopen jaren is veel kennis ontwikkeld en zijn veel ervaringen opgedaan over het faalmechanisme macrostabiliteit. We kunnen steeds beter bepalen wat de daadwerkelijke kans is dat er een instabiliteit ontstaat, maar er is nog een aantal onbekendheden waar we mee aan de slag moeten. Zo is het nog onduidelijk wat het effect van overslaand water is op de stabiliteit van de dijk. Welke sterkte de onverzadigde zone heeft begrijpen we al iets beter, maar vervolgonderzoek is noodzakelijk. Vandaag de dag doen we veel ervaring op met het toepassen van langsconstructies. In de rode draden macrostabiliteit en langsconstructies wordt een overzicht gegeven van de stand van de kennis en welke kennis we nog missen.

*Is de interactieve plaat slecht zichtbaar? Bezoek het digitale magazine op een desktop.