juni 2022

Voor inwoners, mét inwoners

De fundamenten van een succesvol participatieproces

Wereldprimeur: grofzandbarrière in de Waalbandijk

Hoe kunnen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) elkaar versterken?

Stand van het innovatieland

Macrostabiliteit

juni 2022

Voor inwoners, mét inwoners

De fundamenten van een succesvol participatieproces

Wereldprimeur: grofzandbarrière in de Waalbandijk

Hoe kunnen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) elkaar versterken?

Stand van het innovatieland

Macrostabiliteit