De innovatiemonitor

Met de inzet van innovaties kunnen we kosten verlagen, de doorlooptijd van projecten versnellen en de maatschappelijke impact van dijkversterking verminderen. Hoe innoveerden we in 2019 en wat heeft dat ons gebracht? Het HWBP monitort jaarlijks de investeringen en opbrengsten via de innovatiemonitor.

Hoe scoren we op de kritische succesfactoren voor innovatie?

Om succesvol te kunnen innoveren, moeten zoveel mogelijk lichten op groen staan. We onderscheiden 6 kritische succesfactoren die bepalen of we bij HWBP klaar zijn om te innoveren. De kritische succesfactoren beschrijven de verschillende aspecten die in evenwicht en op orde moeten zijn.

Wat brengen onze innovaties op?

Harde cijfers

Projectteams geven aan dat het toepassen van innovaties vaak tot minder kosten leidt. Het kan de opgave verkleinen en de maatregelen goedkoper maken. Kunnen we dat hard maken met cijfers? Jazeker. Check de thermometer!

Betere inpassing, minder overlast

Innovaties leiden niet alleen tot een slimmere, snellere en/of goedkopere uitvoering van het programma. Ze zorgen soms ook voor een betere inpassing in en minder overlast voor de omgeving en kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijk relevante thema’s. De opbrengst daarvan in 2019 laat zich minder goed in een thermometer of stoplicht vatten, dus illustreren we het met een voorbeeld. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht versterkt de Ringdijk in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer en gebruikt daarvoor dijkstabilisatoren. Een innovatieve techniek die zorgt voor minimale overlast voor de omgeving en waarvoor de bestaande vorm van de dijk niet hoeft te veranderen, waardoor geen extra ruimte nodig is. Bovendien kunnen hiermee de bomen op de dijk behouden blijven. Een greep uit alle andere mooie voorbeelden uit 2019: de bijdrage aan de maatschappelijke discussie rondom gas bij de POV Kabels en Leidingen, het samen optrekken met de gemeente in de POV Waddenzeedijken en de totstandkoming van een natuurgebied bij de Prins Hendrik Zanddijk.

foto: Rob Poelenjee