Column


De overstromingskans beter benaderd

Sinds 2011 werk ik, samen met vele anderen, aan de ontwikkeling en implementatie van de overstromingskansbenadering. Eerst vanuit een ingenieursbureau en daarna bij Rijkswaterstaat, het Kennisplatform Risicobenadering en nu het Adviesteam Dijkontwerp. Ik spreek dus uit ervaring als ik zeg dat de overstromingskansbenadering écht een omslag in denken over waterveiligheid met zich meebrengt. Ik zie dat we als sector al enorme stappen hebben gezet. En ook dat we er nog niet zijn. Dat kan ook niet. De overstromingskansbenadering vraagt namelijk nog meer om het samenbrengen van inzicht, vakmanschap, lef en integraal denken. Waar we eerder gewend waren om bij onzekerheden veilig te kiezen, worden nu bewuste keuzes gevraagd. Keuzes mede gebaseerd op een analyse van gebeurtenissen: van begin van schade tot een daadwerkelijke overstroming. Soms is hiervoor nieuwe kennis nodig, soms een pragmatische aanpak en natuurlijk het opdoen van ervaring. Met het Adviesteam Dijkontwerp draag ik graag bij aan deze omslag. Wij ondersteunen projecten en het HWBP bij het toepassen van de overstromingskansbenadering en de omgang met nieuwe kennis, opdat op de juiste momenten in het ontwerpproces passende keuzes kunnen worden gemaakt. Belangrijke inzichten uit de adviezen delen we met de sector. Het Adviesteam heeft een unieke opzet: de teamleden komen uit verschillende organisaties en brengen allemaal andere inhoudelijke expertise, kennis en ervaring mee. Hierdoor kunnen we over de grenzen van disciplines heen kijken en integraal adviseren. Daarbij letten we er altijd goed op dat onze adviezen praktisch bruikbaar zijn, zodat de projecten verder kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat juist deze werkwijze tot goede adviezen leidt; dat is voor mij de kracht van het Adviesteam! In onze adviezen zie je vaak de volgende principes terug: stel het beslisprobleem centraal, beschouw modellen als hulpmiddelen en maak onzekerheden expliciet. Hiermee zijn stapelingen van té veilige aannames en daarmee lastig inpasbare of té robuuste ontwerpen te voorkomen. We adviseren vaak over ontwerpvragen, maar zien dat het ook goed werkt om van gedachten te wisselen over de technisch inhoudelijke aanpak zónder dat er een concrete vraag voor ligt. Open met elkaar in gesprek; dat werkt! De overstromingskans beter benaderen? Dat kan. Het Adviesteam helpt graag!

Marieke de Visser

Manager Adviesteam Dijkontwerp