Programmabrede informatie

De duurzaamheidsroos

Duurzaamheid; verstaan alle dijkwerkers daar eigenlijk wel hetzelfde onder? Deze duurzaamheidsroos geeft de alliantie een gezamenlijk beeld. Eenzelfde taal en begrippenkader.

Het HWBP heeft de Omgevingswijzer en het Ambitieweb uit de Duurzaamheidsaanpak Grond Weg en Waterbouw als basis genomen en op maat gemaakt voor dijk­versterkingen. Het overzicht geeft grip op duurzaamheid en onderstreept de verschillende aspecten die onderdeel uitmaken van ons werk.

Een aantal duurzaamheidsthema’s is in principe geen doel van een dijkversterking. Het is wel mogelijk om kansen voor uitwerking van deze thema’s te benutten als dit zonder meerkosten in het ontwerp en bij de materialisatie kan worden meegenomen. Als er wel meerkosten zijn dat kan dit ook worden meegenomen als meekoppelen en is financiering van derden nodig