Colofon

Opdrachtgever Programmadirectie HWBP (Eind)redactie Erik Vermeulen, Jan Baltissen, Jorieke van der Geest, Regina Havinga Vormgeving Michel Giezen Projectmanagement Judy Fresen Realisatie Sabel Communicatie Correspondentieadres info@hoogwaterbescherming.nl Rechten Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden.

Bezoekadres
Griffioenlaan 2
3526 LA  Utrecht

Postadres
Hoogwaterbeschermings­programma
Locatie H4.26
Postbus 2232
3500 GE  Utrecht

Telefoonnummer

088 797 32 70