Buiten zichtbaar

Jaarbericht 2021

Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken, duinen en kunstwerken. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat in het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen aan sterke dijken. In dit jaarbericht leest u hoe wij met onze alliantie hard hebben doorgewerkt aan de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wij vertellen u over de resultaten (opgave en financiën), samenwerking, innovatie, duurzaamheid en de ontwikkeling van de lerende alliantie in 2021.

Buiten zichtbaar

2021 was het jaar waarin ons werk buiten op steeds meer plekken zichtbaar werd. Bij Hasselt, Gorinchem-Waardenburg, Gameren en Wolferen-Sprok is …

Resultaten

Ook in 2021 is het belangrijke werk aan waterveiligheid doorgegaan. In totaal hebben we tot nu toe 156 kilometer dijken versterkt.

Innovatie en duurzaamheid

Innovatie en duurzaamheid waren ook in 2021 belangrijke thema’s. We motiveerden de alliantie om met innovaties aan de slag te gaan en zetten stappen in emissieloos bouwen.

Lerende alliantie

De alliantie leert door. We deelden kennis, ervaring en advies. Ook ontwikkelden we het referentiekader en pasten we onze werkwijze voor aanbestedingen aan.