Jaarbericht 2020

Dijkwerkers Werken Door!

Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat in het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen aan sterke dijken. Dit gebeurt in twee uitvoeringsprogramma’s: het HWBP-2 en het HWBP. In dit jaarbericht leest u hoe wij met onze alliantie ook in coronatijd hard doorgewerkt hebben aan de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wij vertellen u over de resultaten (opgave en financiën), samenwerking, innovatie, duurzaamheid en de ontwikkeling van de lerende alliantie in 2020.

Dijkwerkers Werken Door!

Het jaar 2020 zal bij iedereen nog lang in het geheugen gegrift staan. Het coronavirus zorgde voor ingrijpende veranderingen en maatregelen ...

Samen zichtbaar

De opgave van het HWBP was dit jaar goed zichtbaar. We maakten een film met hét HWBP-verhaal, vierden projectmijlpalen ...

Resultaten

Het belangrijke werk aan waterveiligheid is doorgegaan! In totaal hebben het HWBP en het HWBP-2 programma in 2020 81,3 kilometer dijk versterkt.

Alliantiesamenwerking

Corona gaf ons als landelijk programma ook kansen. We ontdekten nieuwe en soms zelfs efficiëntere manieren van samenwerken.

Innovatie en Duurzaamheid

Ook op het gebied van innovatie en duurzaamheid stond de alliantie niet stil. We innoveren om onze opgave sneller te realiseren, tegen aanvaardbare kosten en met minder impact voor de maatschappij. En we zetten ons in voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en emissieloos werken. De stap van denken naar doen is gezet.

Lerende alliantie

De alliantie ontwikkelde door. We werkten onder andere aan de verbetering van de programmering in de vroege fase, aan verheldering van de toepassing van de subsidieregeling, we experimenteerden met innovatiepartnerschappen en bouwden de lerende community’s uit.